Menenjit Aşısı

Son aylarda özellikle ülkemizde yeni kullanıma giren meningokok B aşısı sonrasında menenjit aşıları hakkında bir miktar kafa karışıklığı olmuştur. Özellikle anne babaların akıllarına hangi aşı ne zaman yapılacak daha önce menenjit aşısı olduk yeniden mi olacağız gibi sorular takılmıştır. Menenjit Nedir? Menenjit beyin ve omurilik çevresindeki zarda gelişen ciddi bir enfeksiyondur. Değişik virüs ve bakteriler…

Vitaminler ve Eser Elementler

Vitaminler, vücutta metabolik olayların normal bir şekilde meydana gelmesi ve sağlıklı durumun sürdürülmesi  için gerekli olan,  D vitamini haricinde vücutta sentez edilemeyen  veya yetersiz sentezlenen,  gıdalarla veya güneşle dışardan alınması gereken  maddelerdir. Vitamin Eksikliği Vitaminlerin keşfinden itibaren vitamin eksikliği bildirilmektedir. Ciddi eksiklik durumlarında bir takım klinik sendromlar tanımlanmıştır ve bunlar genellikle kötü diyetle ilişkilendirilmiştir. Özellikle…

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlar üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.  Soğuk algınlığı, viral veya bakteriyel tonsillofarenjit, akut otitis media, akut rinosinüzit ve krup   olmak üzere alt başlıklar altında incelenir. Soğuk Algınlığı / Nazofarenjit Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, hapşırık, nasal konjesyon, burun akıntısı ve baş ağrısı ile karekterize kendi kendini sınırlayan bir klinik durumdur. En sık…

Ateşli Çocuğa Yaklaşım

Hastalık değil bir bulgu olan ateş; santral sinir sistemi tarafından  kontrol edilen enfeksiyon veya enfeksiyon dışı nedenlere karşı vücut sıcaklığının anormal yükselmesi olarak tanımlanır. Ateş tanımı çocuğun yaşına, cinsiyetine, ölçüm yapılan yere göre değişir.  İmmün sistemin olgunlaşması ve enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle ateşli hastaların değerlendirilmesi yapılırken yaşları; 0-28 gün,…